استاد سعید مختارزاده موسس مجموعه فایبرگلاس نوین دارای مدرک مستری کامپوزیت از آکادمی آسیس اسپانیا با 10 سال سابقه اجرای پروژه های مختلف در زمینه کامپوزیت فایبرگلاس و 8 سال سابقه تخصصی در زمینه ساخت قطعات فوق سبک کامپوزیت کربن ، قطعات ساندویچ پنلی و قطعات ضد گلوله بصورت توام و 1 سال سابقه در زمینه آموزش و نویسنده کتاب کامپوزیت FRP میباشند.