ماسک سیلیکونی

تولیدماسک سیلیکونی: دانشمندان MIT، بیمارستان بریگام و بیمارستان زنان یک ماسک صورت جدید ایجاد کرده اند. که می تواند ذرات ویروسی…

0
رایگان!

ماسک سیلیکونی فیلتر دار

تولید ماسک سیلیکونی: دانشمندان MIT، بیمارستان بریگام و بیمارستان زنان یک ماسک صورت جدید ایجاد کرده اند. که می تواند…

0
رایگان!