الیاف شیشه حصیری (بافته شده)

الیاف شیشه بافته شده نوع E (حصیری)

جهت بافت : plain 0-90
وزن هر متر مربع : 400 گرم
وزن هر طاقه : 32 کیلو گرم
کشوره سازنده : ایران

0
رایگان!

الیاف شیشه سوزنی (مَت)

الیاف شیشه سوزنی ( E گلاس سوزنی یا مَت)

وزن هر متر مربع :  450 گرم

وزن هر طاقه : 30 الی 32 کیلو گرم

کشوره سازنده : ایران

بسته بندی :  5 کیلوگرم ، 15 کیلوگرم ، طاقه ای

0
رایگان!