• همه دوره ها
  • کتاب های آموزشی
کتاب راهنمای صنعت کامپوزیت
30%
تخفیف
1
از 28,000 تومان
30%
تخفیف
4
از 35,000 تومان
جزوه جوش پلاستیک
67%
تخفیف
5
5,000 تومان
14%
تخفیف
کتاب کامپوزیت FRP
53%
تخفیف
6
از 21,000 تومان
اصول ساخت کامپوزیت
19%
تخفیف
6
34,000 تومان