• همه دوره ها
  • کتاب های آموزشی
کتاب راهنمای کامپوزیت
30%
تخفیف
3
از 28,000 تومان
پلاستیکهای صنعتی
30%
تخفیف
9
از 35,000 تومان
جوشکاری کامپوزیت
67%
تخفیف
11
5,000 تومان
کامپوزیتهای پلیمری-
14%
تخفیف
کتاب کامپوزیت
53%
تخفیف
12
از 21,000 تومان
ساخت مواد کامپوزیتی
19%
تخفیف
13
34,000 تومان
کتاب کنترل کیفیت مواد کامپوزیت
12%
تخفیف
8
38,000 تومان
کارگاه کامپوزیت
13%
تخفیف
9
35,000 تومان